Menu

Dzikie wysypiska przejdź dalej DzikieWysypiska.CzystePogorze.pl Dzikie wysypiska śmieci - weź na cel!

Podstawowe informacje


Ekolekcje to zajęcia edukacji ekologicznej prowadzone dla dzieci i młodzieży, uczniów szkół Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego.

Celem Ekolekcji jest:
 • rozwijanie i wzmacnianie troski o naturalne środowisko (Pogórzy: Dynowskiego i Przemyskiego) oraz kształtowanie postaw poszanowania ludzi i przyrody.    
W 2013 roku w ramach projektu „Wybieram.CzystePogorze.pl – eko-sieć w działaniu!” zakontraktowanych zostało 50 bezpłatnych Ekolekcji. Zajęcia te koncentrowały się na 3 tematach:
 • zagrożenia związane z przeciwdziałaniem paleniu śmieci (działanie połączone z akcją „Nie palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci!”),
 • zasada „3R” (spolszczenie: „3U”), z akcentem na odpowiedzialne dokonywanie zakupów,
 • zaprezentowanie pozostałych akcji i konkursów adresowanych do młodzieży w ramach projektu „Wybieram.CzystePogorze.pl - eko-sieć w działaniu!”
Zajęcia prowadzone są w formule warsztatu z elementami wykładu. Formuła dostosowywana jest do wieku grupy odbiorców. Uczestnicy Ekolekcji wyposażani zostajali również w ulotkę oraz broszurę akcji „Nie palę śmieci  - dbam o zdrowie dzieci” adresowaną do ich rodziców i opiekunów. Niektóre z Ekolekcji zostały połączone z zajęciami terenowymi i akcją „Sprzątanie śmieci - wolontariat dla zdrowia i przyrody”.

Ekolekcje będą kontynuowane w 2014 roku i w kolejnych latach. W przypadku pozyskania kolejnej dotacji pozostaną one bezpłatne dla szkół.

Istnieje również możliwość zamówienia Ekolekcji w formule odpłatnej.


Uwaga: formularz zgłoszeniowy do Ekolekcji bezpłatnych, finansowanych w ramach realizowanych projektów jest dostępny w terminach naborów pod menu bocznym serwisu.
Jeśli formularz nie został udostępniony nabór nie rozpoczął się lub uległ zakończeniu.

 

Sponsorzy

 • FIO
 • WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Office System - Kańczuga

Partnerzy

 • Urząd Gminy Błażowa
 • Urząd Gminy Jasienica Rosielna
 • Urząd Gminy Dubiecko
 • Urząd Gminy Domaradz
 • Gmina Markowa
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Gmina Sanok
 • Nadleśnictwo Kańczuga
 • Nadleśnictwo Dynów
 • Fundacja Ekologiczna ARKA
 • Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Osmoli
 • Stowarzyszenie EKOSKOP

Patronat Honorowy

 • Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Patronat Medialny

 • Portal Brzozowiana.pl
 • Gazeta Codzienna NOWINY
 • Życie Podkarpackie
 • NOWINY24
 • Polskie Radio Rzeszów
 • TVP Rzeszów