Menu

Wolontariat przejdź dalej Wolontariat.CzystePogorze.pl Sprzątanie śmieci - wolontariat dla zdrowia i przyrody

Ekolekcje 2013

Kryteria wyboru klas
30.08.2013
Kryteria formalne:
 • przysłanie poprawienie wypełnionego formularza rejestracyjnego (zgłoszeniowego) w wyznaczonym terminie,
 • przesłanie w odpowiedzi na maila Realizatora dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie wyboru klas/grup uczestniczących w Ekolekcjach. 
Kryteria priorytetowe:
Wybór klas prowadzony jest na podstawie Regulaminu.

Lista zakwalifikowanych klas do Ekolekcji zostanie umieszczona w zakładce "Realizacja Ekolekcji" oraz dodatkowo szkoły zakwalifikowane zostaną o tym fakcie poinformowane pisemnie.


Przejdź do:

Sponsorzy

 • FIO
 • WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Office System - Kańczuga

Partnerzy

 • Urząd Gminy Błażowa
 • Urząd Gminy Jasienica Rosielna
 • Urząd Gminy Dubiecko
 • Urząd Gminy Domaradz
 • Gmina Markowa
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Gmina Sanok
 • Nadleśnictwo Kańczuga
 • Nadleśnictwo Dynów
 • Fundacja Ekologiczna ARKA
 • Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Osmoli
 • Stowarzyszenie EKOSKOP

Patronat Honorowy

 • Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Patronat Medialny

 • Portal Brzozowiana.pl
 • Gazeta Codzienna NOWINY
 • Życie Podkarpackie
 • NOWINY24
 • Polskie Radio Rzeszów
 • TVP Rzeszów