Menu

Nie pale śmieci przejdź dalej Nie-paleSmieci.CzystePogorze.pl Nie palę śmieci - dbam o zdrowie dzieci!

Ekolekcje 2013

Procedura zgłaszania klas
30.08.2013
Zgłoszeń klas/grup na zajęcia edukacji ekologicznej: "EKOLEKCJE" dokonuje wyłącznie nauczyciel lub wychowawca, za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły. 

ETAP 1: Zgłoszenie zainteresowania Ekolekcjami
Zgłoszeń można dokonywać za pomoc formularza on-line dostępnego w niniejszym serwisie internetowym wyłącznie w wyznaczonych terminach naboru.

ETAP 2. Ankietowe badanie potrzeb
Realizator nawiąże zwrotny kontakt mailowy, w ramach którego przesłany zostanie ankieta badająca kryteria priorytetowe. Zebrane w ten spsób informacje pomogą dokonać wyboru klas/grup do realizacji Ekolekcji.

Uwaga: przesłanie formularza zgłoszenia klasy, klas lub grup z danej szkoły jest równoznaczne z faktem zapoznania się z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień.

 

Sponsorzy

 • FIO
 • WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Office System - Kańczuga

Partnerzy

 • Urząd Gminy Błażowa
 • Urząd Gminy Jasienica Rosielna
 • Urząd Gminy Dubiecko
 • Urząd Gminy Domaradz
 • Gmina Markowa
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Gmina Sanok
 • Nadleśnictwo Kańczuga
 • Nadleśnictwo Dynów
 • Fundacja Ekologiczna ARKA
 • Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Osmoli
 • Stowarzyszenie EKOSKOP

Patronat Honorowy

 • Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Patronat Medialny

 • Portal Brzozowiana.pl
 • Gazeta Codzienna NOWINY
 • Życie Podkarpackie
 • NOWINY24
 • Polskie Radio Rzeszów
 • TVP Rzeszów